Gratis verzending binnen Nederland!

Again and again

 

Returns & Exchanges

Garantie:
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Herroepingsrecht:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Retours kunnen worden aangemeld via e-mailadres: info@againandagainfashion.com.

Ook kunt u hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De klant is zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van de producten en de kosten die hiermee gepaard gaan. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres: pc de Brouwerstraat 15, 5146ed Waalwijk

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”

Bedenktermijn:

–           De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat de consument álle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen.

–           Tijdens de bedenktermijn kan de consument zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kan de consument de overeenkomst dus ‘ontbinden’ of ‘herroepen’. Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat de consument binnen de termijn aan de ondernemer ondubbelzinnig kenbaar maakt dat hij van de aankoop afziet. Deze ‘melding’ moet op elke mogelijke manier gedaan kunnen worden. E-mail, Telefonisch of via het contactformulier. (Info@againandagainfashion.com)

–           De consument wordt niet verplicht de retour vooraf aan te melden. De consument kan kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient de klant dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst.  De consument dient zelf de verzendkosten voor rekening te nemen.

–           De consument heeft de mogelijkheid om de retour wél vooraf aan te melden. Vanaf het moment dat de consument heeft laten weten van de koop af te zien, heeft deze vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren.

–           Consument krijgt een bevestigingsmail van de herroeping of retour.

HET HERROEPINGSFORMULIER

–           Een melding kan bijvoorbeeld gedaan worden door het invullen van het Europees modelformulier voor herroeping. Het Europeesmodelformulier kunt u hier vinden.

WAARDEVERMINDERING BIJ BESCHADIGING

–           Tijdens de bedenktermijn kan men de producten beoordelen of deze ze wenst te behouden. Indien de consument verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, wordt de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag.

–          Goederen dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden als deze zijn ontvangen. 2-packs zijn bijvoorbeeld 1 product en dienen niet per 1 stuk geretourneerd te worden, dit word gezien als een onvolledig product. Indien dit toch gebeurt valt dit onder waardevermindering van goederen en zal het bedrag in mindering worden teruggestort.

TERUGBETALINGSTERMIJN

–           Consument wordt binnen 14 dagen nadat de herroepingsmededeling of het product is ontvangen terugbetaald. Hierbij horen ook de verzendkosten. Dit doen wij met hetzelfde betaalmiddel als waar de consument mee heeft betaald. Bij betaling met een gift card, krijgt consument een waardebon.

Valuta